27 มีนาคม 2562 โคราชระดมรถขนน้ำแจกจ่ายพื้นที่ขาดแคลนน้ำ

ที่มา: http://news.thaipbs.or.th/content/278775

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ปภ.จังหวัด และส่วนราชการ ลงพื้นที่ที่บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านไชยมงคล และหมู่ 3 บ้านหนองพลวง ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ หลังจากพบว่าพื้นที่ดังกล่าวประชาชนเริ่มขาดแคลนน้ำในการอุปโภคและบริโภค จังหวัดฯจึงได้ประสานรถน้ำจากมณฑลทหารบกที่ 21 เทศบาลตำบลไชยมงคล และ ปภ.จังหวัด นำน้ำเข้าไปแจกจ่ายและเติมลงในถังน้ำประปาหมู่บ้านให้ประชาชนได้มีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่าส่วนแผนการป้องกันการขาดแคลนน้ำในระยะยาวเทศบาลตำบลไชยมงคลจะขอขยายเขตประปาภูมิภาค ซึ่งทางจังหวัดจะช่วยประสานไปยังการประปาส่วนภูมิภาคว่าสามารถขยายเขตน้ำประปาได้อย่างเร็วที่สุดในช่วงใดและในพื้นที่ไหนบ้าง รวมถึงสามารถเจาะน้ำบาดาลได้หรือไม่ ซึ่งหากดำเนินการได้ ทางจังหวัดก็จะใช้งบกรณีฉุกเฉินของจังหวัดอนุมัติเพื่อเจาะน้ำบาดาลในทันที สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดยโสธร ได้ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆในพื้นที่แห้งขอลงอย่างรวดเร็ว ล่าสุดปริมาณน้ำในลำห้วยกุดหอย บ้านหนองหอย ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ปริมาณน้ำแห้งจนเหลือแต่โคลนจนแทบจะไม่มีน้ำเหลือให้เกษตรกรได้สูบน้ำได้ สาเหตุเนื่องจากบริเวณโดยรอบลำห้วยกุดหอยมีเกษตรกรพากันทำนาปรังและปลูกพืชอายุสั้นอย่างอื่นไม่ต่ำกว่า 500 ไร่ โดยเฉพาะข้าวนาปรังของเกษตรกรชาวนากำลังที่จะออกรวง ทำให้มีความต้องการน้ำเป็นจำนวนมาก เกษตรกรหลายคนจึงต้องพากันเร่งสูบน้ำในลำห้วยกุดหอยขึ้นไปหล่อเลี้ยงข้าวนาปรังของตนเป็นประจำทุกวัน จนทำให้ปริมาณน้ำลดลงและแห้งขอดในที่สุดทำให้เกษตรกรในพื้นที่หวั่นเกรงว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรในระยะยาว

ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพังงา ปีนี้รุนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมา จนส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำประปาแล้ว 2 อำเภอ คือ อำเภอท้ายเหมือง มีบ้านทุ่งมะพร้าว หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง มีชาวบ้านอาศัยกว่า 30 ครัวเรือน อำเภอตะกั่วป่า ตำบลคึกคัก ย่านเขาหลัก บ้านบางหลาโอน หมู่ที่ 7 และเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่มีโรงแรมระดับห้าดาว ร้านค้า ร้านอาหาร ตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก บ้านบางเนียงหมู่ที่ 3 ต.คึกคัก ซึ่งมีหมู่บ้านหรูชั้นเดียวกว่า 200 หลัง ตำบลบางม่วง บ้านน้ำเค็ม มีชาวบ้านอาศัยกว่า 1,250 ครัวเรือน รวม 2 อำเภอ 3 ตำบล กว่า 2,500 ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อน ต้องซื้อน้ำใช้ ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจที่บ้านน้ำเค็ม ตำบลบางม่วง พบว่าที่หน้าบ้านแต่ละหลังชาวบ้านจะมีการเตรียมอุปกรณ์เก็บน้ำ เช่น กะละมัง ถังน้ำพลาสติก เพื่อรอรถน้ำที่สั่งซื้อไว้ในราคาคันละ 150-200 บาท หากซื้อเยอะในราคา 2,000 ลิตร ประมาณ 300 บาท เพื่อนำมาใช้อาบ ซักผ้า ล้างจาน ซึ่งความเดือดร้อนในครั้งนี้เป็นมาอาทิตย์กว่าแล้วที่ชาวบ้านต้องซื้อน้ำมาใช้อุปโภค บริโภคโดยที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆยังไม่การเข้ามาดูแลให้การช่วยเหลือแต่อย่างใด ชาวบ้านบางคน บอกว่า ไม่มีเงินจะซื้อน้ำมาใช้แล้วตอนนี้ สำหรับปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพังงา เป็นปัญหาทุกปีถ้าปริมาณน้ำในคลองทุ่งมะพร้าวแห้งลงน้ำทะละจะหนุนสูง ทำให้เครื่องสูบน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคตะกั่วป่า จะสูบน้ำทะเลเข้ามาทำให้เวลาที่ประชาชนนำน้ำประปาไปใช้จะมีรสเค็ม หากยังไม่มีการเร่งแก้ไขปัญหาน้ำประปาไม่ไหล และน้ำประปามีรสเค็มจะส่งผลกระทบในระยะยาวต่อไป ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพังงา ปีนี้รุนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมา จนส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำประปาแล้ว 2 อำเภอ คือ อำเภอท้ายเหมือง มีบ้านทุ่งมะพร้าว หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง มีชาวบ้านอาศัยกว่า 30 ครัวเรือน อำเภอตะกั่วป่า ตำบลคึกคัก ย่านเขาหลัก บ้านบางหลาโอน หมู่ที่ 7 และเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่มีโรงแรมระดับห้าดาว ร้านค้า ร้านอาหาร ตั้งอยู่เป็นจำนวนมากบ้านบางเนียงหมู่ที่ 3 ตำบลคึกคัก ซึ่งมีหมู่บ้านหรูชั้นเดียวกว่า 200 หลัง ตำบลบางม่วง บ้านน้ำเค็ม มีชาวบ้านอาศัยกว่า 1,250 ครัวเรือน รวม 2 อำเภอ 3 ตำบล กว่า 2,500 ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อน ต้องซื้อน้ำใช้